Cây hoa đào tán vòm áp góc tường cao 3m

Phù hợp trang trí góc tường. Chiều cao đẹp nhất từ 2,6m trở lên. Cây trong ảnh cao 3m, tán ngả sang trái 2,1m. Ngả sang phải 1,7m