Thông báo: Kể từ ngày 1-9-2019 Hoa Vải Thu Hà chính thức đổi tên thành Hami Plants Art. Mọi liên hệ và giao dịch không thay đổi.

Cây Hoa Anh Đào

Cây Hoa Anh Đào Giả Đẹp

Cây đào giả đẹp như thật – Cao 4m

Cây Hoa Anh Đào Giả Đẹp

Chậu hoa đào cao 2,4m

Cây Hoa Anh Đào Giả Đẹp

Cây hoa đào cao 2,3m chậu vuông

Cây Hoa Anh Đào Giả Đẹp

Cây hoa đào giả cao 2,3m AĐ029

Cây Hoa Anh Đào Giả Đẹp

Cây hoa đào tán vòm cao 3,6m AĐV028

Cây Hoa Anh Đào Giả Đẹp

Cây hoa anh đào tán vòm cao 2,7m AĐV023

Cây Hoa Anh Đào Giả Đẹp

Cây hoa anh đào tán vòm cao 2,4m AĐV016

Cây Hoa Anh Đào Giả Đẹp

Cây hoa anh đào lớn ĐL0064

Cây Hoa Anh Đào Giả Đẹp

Cây hoa anh đào lớn ĐV0063

Cây Hoa Anh Đào Giả Đẹp

Cây hoa đào tán vòm cao 2,6m AĐV500A1

Cây Trang Trí

Dự Án

Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng tiêu biểu

Liên Hệ

Chúng tôi luôn nỗ lực tạo nên những sản phẩm tốt nhất với giá thành hợp lý. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, Quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin sau: