Cây hoa anh đào tán vòm cao 2,3m

Cây cao 2,3m tán ngả phía trước 1,7m. Phù hợp nơi có không gian hẹp, áp vào góc tường.