Cây hoa đào hồng phấn cao 3m, tán rộng 2,8m AĐ602A3

Chiều cao tùy chọn từ 2,2m đến 6m, màu sắc tùy chọn (đỏ, trắng, hồng nhạt, hồng phấn, hồng đậm)