Cây hoa đào giả tại lễ hội hoa đào Tp. Vị Thanh

Các cây hoa đào này được chúng tôi thi công nhằm phục vụ cho lễ hội hoa đào tại hội chợ Thương Mại Vị Thanh, kỷ niệm 25 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.