Hiển thị một kết quả duy nhất

Cành Hoa - Cụm - Bó

Chùm ngâu NG001

Lá Điểm - Lá Trang Trí

Lá điểm LĐ001

Lá Điểm - Lá Trang Trí

Lá điểm LĐ002

Lá Điểm - Lá Trang Trí

Lá điểm LĐ003

Lá Điểm - Lá Trang Trí

Lá điểm LĐ004

Lá Điểm - Lá Trang Trí

Lá điểm LĐ005

Lá Điểm - Lá Trang Trí

Lá dương xỉ DX001