Cây si giả trang trí văn phòng

Cây si giả dáng tự nhiên, thân và cành liền kg cắt ghép

Danh mục: Từ khóa: