Cây si giả chậu gỗ cao 2,6m

  • Chiều cao cây: 2,6m, đường kính tán 2,3m
  • Kích thước chậu: 60cm x 55cm
Danh mục: