Cây hoa đào giả AĐ2700A1

Cây cao 2,5 m, tán rộng 2,2m.