Cây hoa đào giả AĐ2700A1

Cây cao 2,6 m, tán rộng 2,3m.