Cây hoa đào giả AĐ02700

Cây cao 2,5 m, tán rộng 2m.