Cây hoa đào cỡ trung AĐ1800A1

1.800.000 

Cây cao 1,7 m, tán rộng 1,2m. Giá 1,8tr cả chậu, 1,6tr không chậu