Cây hoa anh đào nhỏ AĐ140A1

1.400.000 

Cây cao 1,7m, tán rộng 1,4m