Cây hoa anh đào nhỏ AĐ1000A2

1.100.000 

Cây cao 1,6m, tán rộng 1,3m.