Cây hoa anh đào nhỏ AĐ1000A1

1.100.000 

Cây cao 1,4m, tán 1m