Cây hoa anh đào lớn màu đỏ

Cây cao 3m, tán rộng 2,5m, màu sắc tùy chọn (đỏ, trắng, hồng nhạt, hồng phấn, hồng đậm)