Cây hoa anh đào lớn AĐ6000

Cây cao 3m, tán 2,9->3,2m (chiều cao có thể làm tùy ý từ 2m đến 6m), có các màu như trắng, hồng nhạt, hồng phấn, hồng đậm và đỏ.