Cây anh đào màu đỏ cao 4,2m tán rộng 3,8m

Chiều cao tùy chọn từ 2,2m đến 6m, màu sắc tùy chọn (đỏ, trắng, hồng nhạt, hồng phấn, hồng đậm)