50 cây hoa được bó gọn chuẩn bị xếp lên 2 xe tải thùng dài 8m

Sau khi tới nơi và sắp xếp vào vị trí